Covid Market


Gönderen İl : Aydın
Uygulama Adı : ‘Covid Market’
Sağlık Tesisi Adı : Aydın Devlet Hastanesi
Neden İhtiyaç Duyuldu : Hastanemizde Covid-19 pandemisi başladıktan sonra kişisel koruyucu ekipman tüketiminde artış olmuştur. Beklenmeyen bu talep artışı nedeniyle stok seviyelerini kontrol altında tutmak, malzemeleri etkin ve verimli kullanmak güçleşmiştir.
Hangi Alanda Uygulandı : Tıbbi sarf depo
Ne zaman Uygulandı/ Sürekli mi? : Mart 2020-Mart 2021 tarihleri arasında uygulandı.
Nasıl Uygulandı : Marketimiz tüm çalışanlarımızın kolay ulaşabilecekleri bir katta 24 saat kesintisiz çalışacak şekilde düzenlendi. Her birimin kişisel koruyucu ekipman ihtiyacı ayrı ayrı tespit edilerek bölüme özel kişisel koruyucu ekipman kitleri hazırlandı. 24 saat kesintisiz hizmet veren marketimizden her çalışanımız mesaisine başlamadan önce markete uğrayarak kendine özel ekipmanı kayıtlı bir şekilde teslim aldı.
Kim tarafından uygulanabilir : Tüm hastanelerin tıbbi sarf depolarında uygulanabilir.
Ne İşe Yaradı : Koruyucu ekipmanların etkin ve verimli kullanımı sağlandı.
Uygulamada Karşılaşılan Problemler : Çalışanların aynı saatte mesaiye başlamasından dolayı malzeme alım saatlerinde yoğunluk yaşandı. Çalışma listeleri birimlerden erken alınarak ve marketteki çalışan sayısı arttırılarak problem çözüldü.
Uygulama Yapmak İsteyenlere Tavsiyeler : Çalışma listelerinin birimlerden erken alınarak önceden planlama yapılması mesai başlama saatlerinde yaşanabilecek kargaşayı önleyecektir.
Hangi Tip Sağlık Tesislerinde Uygulanabilir/Uygulanamaz : Tıbbi sarf deposu olan tüm sağlık tesislerinde uygulanabilir.

 

  • covid market 5.jpeg
  • covid market 6.jpeg
  • covid market 4.jpeg
  • covid market 3.jpeg
  • covid market 9.jpeg
  • covid market 8.jpeg