Hakkımızda

Genel Müdürlüğümüzün misyon ve vizyonuna[1] uygun olarak, 2019 yılında Genel Müdürlüğümüz bünyesinde "Verimlilik ve Kalite İyi Uygulama Örnekleri" resmi web sitesi kurulmuştur. İyi uygulama örneklerinin arttırılmasına katkı sağlamak amacı ile teşvik edici, ilham verici, özgün örnekler toplanarak web sayfasında yayımlanmaktadır.  

Hasta ve çalışan memnuniyeti ve güvenliği ile hizmet sunum maliyetlerine ilişkin yapılacak iyileştirme çalışmaları sağlık hizmet kalitesine katma değer sağlaması açısından önemlidir. İnsan kaynağının verimli kullanılması, tıbbi cihaz ve malzemelerin verimli kullanılması, fiziki mekanların etkin dizaynı ile etkili zaman yönetiminin sağlık tesislerimizde yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. İyi uygulama örneğinin amacı ve sonuçta ne elde edildiğinin doğru ifade edilmesi, diğer sağlık tesislerine rol model olabilmesi için önemlidir. Bu amaçla sağlık tesislerinin tüm alanlarını kapsayacak şekilde en az 5n 1k sorularını barındıran standartlar geliştirilerek sağlık tesisleri ile paylaşılmıştır. Dönemsel aralıklarla (ortalama 6 ayda 1 olacak şekilde) sahadan gelen geribildirimler ve/veya meydana gelen ihtiyaçlar çerçevesinde standartlar güncellenmektedir.

2021 yılı ocak ayı itibari ile web sayfamıza talep artmıştır. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi, sağlık tesislerimize yoğun ve ağır bir yük getirmiştir. Yapılan özverili çalışmaların pandemi koşullarında yapılan düzenlemelerin Bakanlık merkezi tarafından görülebilmesi ve web sayfasında yayınlanması, sağlık hizmeti sunan tüm çalışanlar ve yöneticileri için moral ve motivasyon kaynağı olmuştur. Bu bakımdan iyi uygulama örnekleri web sitesi önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Pandemi sonrası süreçte sağlık hizmet talebinde artış öngörülmektedir. Artan talebin karşılanmasında web sitemizin sağlık hizmet sunucularına rehber olacağı kanaatindeyiz.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü
Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Daire Başkanlığı


Misyon;  kamuya sağlık hizmeti verme sorumluluğu içinde, insan odaklı, hasta ve çalışan memnuniyetini esas alan profesyonel yönetim anlayışıyla sunma, verimliliği ve hizmet kalitesini sürekli geliştirme ve iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırma.

Vizyon;  Sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulduğu uluslararası alanda referans gösterilen güvenilir, saygın ve öncü bir kurum olmak.