Evde Sağlık Hizmetleri Hasta Randevu ve Çalışma Optimizasyonu

Gönderen İl: Edirne

Uygulama Adı: Evde Sağlık Hizmetleri Hasta Randevu ve Çalışma Optimizasyonu
Sağlık Tesisi Adı: İl Sağlık Müdürlüğü (Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörlüğü)
Neden İhtiyaç Duyuldu: Evde Sağlık Hizmeti için randevu verilirken defter kullanımının yetersiz kalması ve karışıklıklara yol açması, randevuların doğru şekilde takip edilememesi, iletişim eksikliğine yol açabilmesi.
Hangi Alanda Uygulandı: Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Evde Sağlık Birimi
Ne zaman uygulandı/ Sürekli mi? Mart 2021 / Sürekli
Nasıl Uygulandı: Açık kaynak kodlu bir hesap çizelgesi oluşturma programında; ihtiyaca uygun, istatistikleri çıkarma ve doğrulama konusunda da yardımcı olacak, otomasyonlu bir randevu çizelgesi hazırlandı ve uçtan uca şifrelenmiş, veri güvenliğini son teknolojiyle koruyan bir ortak çalışma programı ile bulut sistemine şifrelenerek yüklendi. Edirne’nin merkez mahalleleri ve köyleri hasta sayıları mümkün olduğunca eşit olacak şekilde ekip sayısına bölünerek paylaştırıldı. Evde Sağlık Hizmetleri çalışma sistemine dâhil olan tüm rollerin daha iyi anlaşılabilmesi için algoritma hazırlandı ve bu algoritmaya bağlantılı olarak görev tanımları dâhil edildi.
Kim tarafından uygulanabilir: Evde Sağlık Hizmetleri Çalışanları
Ne İşe Yaradı: Çalışma veriminin artması sağlandı. Oluşabilecek zaman kayıplarının önüne geçildi. Randevuların ekipler için özel olarak hazırlanması sağlandı. İzin verilen çalışanların bulundukları yerden çizelgeye ulaşarak sistemi denetleyebilmesi ve kontrol edebilmesi sağlandı Ekipler ve koordinasyon arası iletişim sorunları en aza indirildi. Ekiplerin çalışmalarının da ayrı ayrı gözlemlenebildiği bu çizelgede ekipler arası kalite kontrolü sağlandı. Hizmet alan hastaların aynı ekip tarafından ziyaret edilmesiyle hastaların takibi ve tedavisi kolaylaştırıldı. Problemlerin belirlenebilmesi için mevcut sistemdeki istatistiklerin ikinci bir kaynaktan kontrolü sağlandı. Başka istatistiklerin belirlenebilmesi amaçlı altyapı sağlandı. Evde Sağlık Hizmetleri çalışanlarının, çalışma modelini daha iyi anlayabilmesi ve görev tanımlarını öğrenmesi sağlandı. ESYS sistemindeki yetki karmaşasının önüne geçildi. Birimin eksikliklerinin görülerek düzenleyici önleyici faaliyet planlamaları yapılarak hizmet kalitesinin arttırılması sağlandı.
 Uygulamada Karşılaşılan Problemler: Yok
 Uygulama Yapmak İsteyenlere Tavsiyeler: Eğitimin doğru şekilde alınması ve girişlerde hata yapılmaması ve bilgi güvenliğine dikkat edilmesi son derecede önemlidir.
 Hangi Tip Sağlık Tesislerinde Uygulanabilir/Uygulanamaz( Genel Hast., ADSM, Dal Hast.   Entegre):Evde Sağlık Hizmeti veren tüm birimlerde uygulanabilir. 


  • 5-1.jpg
  • 5-2.jpg
  • 5-3.jpg
  • 5-4.jpg
  • 5-5.jpg
  • 5-6.jpg