Bütünsel Bakışla Pandemi Sürecinde Enfeksiyonu Önlemeye

Gönderen İl: Ankara

Uygulama Adı: Pandemi Sürecinde Enfeksiyonu Önlemeye Yönelik Çalışmalar
Aeresöl gerektiren işlemlerde Rubber Dam kullanımı,
Temizlik/Dezenfeksiyon işlemlerinin kontrolünde ATP kullanımı,
Hastanemiz çalışanları için Covid-19  PCR testi kullanımı.
Hastamemiz personel takibi için Halk Sağlığına entegre PDKS(Personel Devam Kontrol Sistemi)
Ortam Dezenfeksiyon Cihazı kullanımı.
  Sağlık Tesisi Adı: Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Neden İhtiyaç Duyuldu: Pandemi Sürecinde Hastalara hizmet verirken, Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak , çapraz enfeksiyon riskini azaltmak ve hastalara verilen sağlık hizmetinde enfeksiyon riskini önlemek. Tüm çalışanlarımızın ve hizmet verdiğimiz hastalarımızın enfeksiyon açısından güvenli alanda olmasını sağlamak. Kurumumuzda yapılan PCR testleri ile iş gücü kaybı önlemek ve çalışan güvenlğini sağlamak. Personel giriş çıkışlarını kontrol etmek için imza föyü yerine, Pandemi sürecinde çalışan güvenliğini sağlamak ve enfeksiyonu önlemek amacıyla PDKS’ ne kullanımına geçilmiştir. Pandemi sürecinde aeresollü işlemde havada asılı kalan damlacıkların yüzeye indirilmesi ve dezenfekte edilmesi için ihtiyaç duyuldu.
Hangi Alanda Uygulandı :  Rubber Dam, dolgu ve kanal tedavisinde,   ATP ile sürüntü örnekleri, klinikler ve hastanenin uygun görülen alanlarında, PCR testi, yüksek riskli olan veya Covid-19 semptomu olan  hastane çalışanlarımızda uygulanmaktadır. PDK Sistemi Hastane personelleri için kullanıldı. Tüm alanlarda (aeresollü işlem klinikleri, yemekhane,radyoloji, bekleme alanları vb.) kullanıldı.
Ne zaman Uygulandı/ Sürekli mi?:  Rubber Dam 2020 Ağustos ayından itibaren/Pandemi sürecinde. PCR Testi 2020 Nisan ayından  itibaren/ Pandemi sürecinde. ATP 2020 Eylül ayından itibaren/Pandemi sürecinde. DKS 2020 Ekim ayından itibaren/sürekli. Ortam Dezenfeksiyon Cihazı 2020 Eylül ayından itibaren/sürekli.
Kim tarafından uygulanabilir:  Rubber Dam Diş Hekimleri, PCR Pandemi Kliniği Sorumlu Hekimi, Enfeksiyon Hemşiresi, ATP Enfeksiyon Birim sorumluları, PDK Sistemi Hastane personelleri tarafından kullanılmaktadır.
Temizlik Personeli, 
Ne İşe Yaradı :  Rubber Dam Kullanımı ile Diş Hekiminin enfeksiyon riski minimale inmektedir. Ortama yayılan aeresöl miktarı azalmaktadır. PCR testi kullanımı ile belirti ve bulgusu olan ya da temaslı olan tüm personelin sonuçlarının değerlendirilmesi sağlanmaktadır. ATP kullanımı ile hastanemizin temizlik ve dezenfeksiyonun etkin ve etkili yapılıp yapılmadığı kontrol edilmektedir.  Hastanemiz personellerinin mesaiye devam durumu için daha önceden kullanılan imza föyleri enfeksiyon riski sebebiyle kaldırılmıştır. Halk Sağlığına entegre olan PDKS ile sistem üzerinden kontrol sağlanırken pozitif ve temaslı personellerimiz tespit edilmektedir.
Ortam dezenfeksiyon cihazı kullanımı ile birlikte, ortamda asılı kalan damlacıkların yüzeye indirilmesi sayesinde damlacık enfeksiyonu önlenmiş ve güvenli çalışma ortamı sağlanmıştır.
Uygulamada Karşılaşılan Problemler:  Rubber Dam maliyetli ve  kullanım pratiği gerektiren bir malzemedir. PDKS maliyetli bir sistem olduğu için cihaz kullanımında hassas davranılmalıdır. Ortam dezenfeksiyon cihazının maliyeti.
Uygulama Yapmak İsteyenlere Tavsiyeler: Rubber Dam kullanacak hekimlere eğitim verilebilir. PCR testi uygulamasında hastanemizde olduğu gibi pandemi takip ekibi kurulabilir.  ATP testi kullanımında maliyeti azaltmak için ortam dezenfeksiyon solüsyonları ile beraber ek hizmet olarak alınabilir.
Hangi Tip Sağlık Tesislerinde Uygulanabilir/Uygulanamaz( Genel Hast., ADSM, Dal Hast. Entegre): Rubber Dam Diş hastaneleri ve ADSM’ lerde kullanılabilir. ATP ve PCR testi tüm sağlık kuruluşlarında uygulanabilir.
PDKS tüm sağlık kuruluşlarında kullanılabilir. Ortam Dezenfeksiyon Cihazı tüm sağlık kuruluşlarında kullanılabilir.

  • WhatsApp Image 2021-03-17 at 11.32.12 (1).jpeg
  • WhatsApp Image 2021-03-17 at 11.32.59 (2).jpeg
  • WhatsApp Image 2021-03-17 at 11.32.59.jpeg
  • WhatsApp Image 2021-03-18 at 10.16.52.jpeg
  • WhatsApp Image 2021-03-18 at 10.20.54.jpeg
  • WhatsApp Image 2021-03-18 at 12.28.41 (1).jpeg
  • WhatsApp Image 2021-03-18 at 11.07.57 (1).jpeg
  • WhatsApp Image 2021-03-18 at 10.37.23.jpeg
  • WhatsApp Image 2021-03-18 at 10.25.32.jpeg
  • WhatsApp Image 2021-03-17 at 09.08.57.jpeg