Sağlıklı Gebeler-Bilinçli Anneler-Mutlu Aileler


Gönderen İl: Osmaniye
Uygulama Adı: Sağlıklı Gebeler-Bilinçli Anneler-Mutlu Aileler (Nerde Olursanız Olun Osmaniye Gebe Okulu Size Çok Yakın!)
 Sağlık Tesisi Adı: Osmaniye Devlet Hastanesi
Neden İhtiyaç Duyuldu: Hayatın her anında çok fazla sorumluluğu olan ve Pandemi sürecinde sağlık kuruluşuna başvuramayan ya da gidemeyen gebe /annelere psikolojileri ve motivasyonları açısından eğitime/iletişime ihtiyaç duydukları belirlenmiştir.
Yüz yüze eğitimin bulaş riski oluşturduğu pandemi sürecinde, halen devam etmekte olan gebe –anne ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ; “Sağlıklı Gebeler-Bilinçli Anneler-Mutlu Aileler” projesi kapsamında çevrimiçi eğitimlerle devamlılık sağlanması hedeflenmiştir. Aynı zamanda sağlık kuruluşuna gitme noktasında kaygı yaşayan gebe ve annelerin sorularına cevap bulabileceği bir platform oluşturulmuştur. Bu bağlamda ”Pandemi Süreci” eğitim programının kapsamının arttırılması ile gebelere temassız dokunuşlarla eğitimler planlanmıştır.
Hangi Alanda Uygulandı: Gebe Okulu Plan ve Programı kapsamında tüm iletişime geçilen /geçen ailelilere uygulanmıştır.
Ne zaman uygulandı/ Sürekli mi? 2020 Haziran ayından itibaren uygulama devam etmektedir.
Nasıl Uygulandı: Gebe tespiti ve muayenesi yapılanlara; kurum telefon görüşmeleri ya da birim sosyal medya/web aracılığıyla, ihtiyaçları doğrultusunda eğitim desteğinin sürekliliği sağlanmaktayken yapılan il içi-il dışı hatta yurt dışı başvurular; programlamalarla gebe –anne hizmetine çevrimiçi olarak sunulmaktadır. Telefonla bilgi almak isteyenlerin de talepleri giderilmekte sorularına cevap oluşturulmakta ve bu sayede gebelik/annelik sürecindeki kaygı seviyeleri düşürülmektedir. Pandemi Süreci ve daha sonrasını da kapsayacak bir şekilde gebe-annelere ulaşım olanağını sağlayan sosyal medya-web platformu ile gebe okulu irtibat telefonları sayesinde, sadece Osmaniye içerisindeki başvurulara değil; Türkiye ve dünyaya da eğitim açılımı yapılmış olmakta ve eğitimin evrenselliği sağlanmaktadır.
Ne İşe Yaradı: Gebelik ve Doğum olgusu kadınların hayatında çok önemli bir yere sahip olduğundan gebelik sürecinde destek alan kadınların % 100’ünün kaygı seviyelerinin azaldığı, doğum yönetimi konusunda % 98 oranında başarılı oldukları ve doğum sonrası süreçte anne sütü verme-başarılı emzirme seviyesinin % 100 olduğu gözlemlenmiştir. Gebe Okulu desteğini alan kadınlarda bebek bakımı noktasında yönetim ve özgüvenin çok daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Uygulamada Karşılaşılan Problemler: Sosyal medya/web aracılığıyla olan başvurularda iletişim süreci, birebir başvurulardaki gibi olmadığından zaman zaman ulaşım noktasında aksaklıklar yaşanabilmektedir.
Uygulama Yapmak İsteyenlere Tavsiyeler: Gebelik, doğum ve sonrası uzun bir süreç teşkil ettiğinden eğitimlerde kararlılığın ve sürekliliğin oluşturulması adına programlamalar yapılmalıdır.
Hangi Tip Sağlık Tesislerinde Uygulanabilir/Uygulanamaz: Gebe Okulu –Gebe Sınıfı ve Doğuma Hazırlık kurslarında uygulanabilir.


  • NERDE OLURSANIZ2.jpeg
  • NERDE OLURSANIZZ.jpg
  • NERDE3.jpg
  • PANDEMİ 4.jpg
  • NERDE OLURSANIZ.jpg
  • PANDEMİ4.jpg
  • PANDEMİ SÜRECİ.jpg
  • NERDE.jpg