Nilüfer TRSM Faaliyetleri

Gönderen İl: Bursa

Uygulama Adı: Nilüfer TRSM Faaliyetleri
Sağlık Tesisi Adı: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dörtçelik Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi Ek binası TRSM
Neden İhtiyaç Duyuldu: Tedavi ve takiplerinde zorluk yaşanılan ağır ruhsal hastalığının sebep olduğu yeti yitimi ile toplumdan kopan hastaların yeniden topluma kazandırılması, hastalığın hem kişiye hem de sosyal çevresine getirdiği maddi ve manevi yıkımın da önüne geçebilmek...
Hangi Alanda Uygulandı (Polk, Servis, Acil, Ameliyathane, Lab, vb.,): TRSM
Ne zaman Uygulandı/ Sürekli mi?: Kurum açıldığından bu yana/ sürekli
Nasıl Uygulandı: Tıbbi personel (Doktor, hemşire, psikolog) ve ruh sağlığı hizmeti veren diğer personelden (Sosyal hizmet uzmanı, halk eğitim eğitmenleri) oluşan, disiplinler arası ekiple faaliyet göstermektedir.
Kim tarafından uygulanabilir: Tıbbi personel, ruh sağlığı hizmeti veren diğer personeller (Psikiyatri hekimi, hemşire, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, atölye eğitimleri için eğitmen...
Ne İşe Yaradı (Tercihen ölçülebilir değerler konulması, uygulama öncesi ve sonrası karşılaştırmaların yer alması): Ağır ruhsal hastalığı olan, tedavi ve takibinde zorlanılan hastaların; yeti yitiminin en aza indirilmesi (veya ortadan kaldırılması), mesleki becerilerin artırılması, yatış sıklıklarının azaltılması, toplumdan soyutlanmaların önüne geçilmesi ve hastaların topluma kazandırılması.
Uygulamada Karşılaşılan Problemler: Hastaların merkeze düzenli gelebilmesini engelleyen ulaşım problemi, ev ziyareti yapılmak istenen hastaların damgalanma/ etiketlenme korkusuyla bu ziyaretlere dirençli/ tepkili olabilmesi.
Uygulama Yapmak İsteyenlere Tavsiyeler: Etiketlenme ve hastalık üzerinden tanımlanma sebebiyle yitirdikleri/ edinemedikleri becerileri sağlamaları için öncelikle olumlu özelliklerine odaklanarak temasta kalmak...
Hangi Tip Sağlık Tesislerinde Uygulanabilir/Uygulanamaz( Genel Hast., ADSM, Dal Hast. Entegre):  Hastanelerin TRSM birimine uygun şartları taşıyan binalarda uygulanabilir. 

 

 • BVDE1877.JPG
 • JJSZ4933.JPG
 • KBYR6936.JPG
 • FSHA3603.JPG
 • HEUQ7035.JPG
 • WDXH7065.JPG
 • URWG3855.JPG
 • UGLX3347.JPG
 • NZAP6965.JPG
 • LGHB8071.JPG
 • BREZ9094.JPG