Suda Doğum

Gönderen İl: Erzurum

Uygulama Adı: Suda Doğum

Sağlık Tesisi Adı: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Neden İhtiyaç Duyuldu: Normal doğuma teşvik, doğum ağrısının rahatlatılması.

Hangi Alanda Uygulandı (Polk, Servis, Acil, Ameliyathane, Lab, vb.,): Doğum Salonu

Ne zaman Uygulandı/ Sürekli mi?: İlk uygulama 09.02.2021 tarihinde yapılmış olup, hizmet süreklilik gösterecektir.

Nasıl Uygulandı: Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Doğum Salonunda özel hazırlanmış TDL odasında uygulandı.

Kim tarafından uygulanabilir: Daha önce suda doğumu gözlemlemek amacıyla Ankara’ya ebelerimiz gönderilmişti. İlk uygulama bu ebelerimiz ve kadın doğum uzmanlarımızın öncülüğünde yapıldı. Suda doğum, eğitim almış tüm ebe ve kadın doğum uzmanları tarafından uygulanabilir.

Ne İşe Yaradı (Tercihen ölçülebilir değerler konulması, uygulama öncesi ve sonrası karşılaştırmaların yer alması): Hidroterapi çok eski zamanlardan beri çeşitli nedenlerle kullanılan bir yöntemdir. Suyun şifa verici ve ağrıyı rahatlatıcı etkisinden faydalanmak için suda doğum uygulandı. Kendi kliniğimizde daha yeni uygulanmaya başlanan bir teknik olduğu için objektif ve sayısal değerlendirmeler daha ileriki dönemlerde paylaşılacaktır.

Uygulamada Karşılaşılan Problemler:

1. İlk aşamada hastaların ve yakınlarının ikna edilmesinde zorlanılması (Pandemi sürecinde gebe okulumuzun kapalı olması nedeniyle gebelere yeterince eğitim verilememesinin bu durumun temel sebebi olduğu düşüncesindeyiz).

2. Kimi hekimlerin bu iş için zaman harcamak istememeleri ve direnç göstermeleri

3. Sterilizasyon sağlamak içi daha fazla dikkat ve efor gerektirmesi

Uygulama Yapmak İsteyenlere Tavsiyeler: Hidroterapi açısından tecrübeli kliniklere bu işe gönül vermiş olan elemanları eğitim için göndermeleri ve bunu özendirmek için tüm ekibe destek vermeleri önerilir. Ayrıca poliklinik takipleri esnasında gebelerin bilgilendirilmesi doğum esnasında hasta uyumunu artıracaktır.

Hangi Tip Sağlık Tesislerinde Uygulanabilir/Uygulanamaz (Genel Hast., ADSM, Dal Hast. Entegre): Genel hastaneler ve dal hastanelerinde uygulanabilir.

  • Suda Doğum Görsel 1.jpg
  • Suda Doğum Görsel 2.jpg