Çocuk Kitaplığı Uygulaması


Gönderen İl: Muğla
Uygulama Adı: Çocuk Kitaplığı
Sağlık Tesisi Adı: Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Neden İhtiyaç Duyuldu: Çocuk kliniğinde tedavi görmekte olan çocuk hastalarımıza kitap sevgisi aşılamak, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, tedavi sürecinde vakit geçirebilmesi için alternatif oluşturmak.
Hangi Alanda Uygulandı (Polk, Servis, Acil, Ameliyathane, Lab, vb.,): Çocuk Servisi ve Çocuk Cerrahisi Servisi
Ne zaman Uygulandı/ Sürekli mi?: 2016 yılından beri hastanemizde uygulanmaktadır.
Ne İşe Yaradı: Klinikte çocuk hastaların tedavi sürecinde kitap okuyarak vakit geçirmeleri ve hasta memnuniyeti sağlandı.
Uygulamada Karşılaşılan Problemler: kitapları almak isteyen çocuklardan kitaplar geri alınmadığından, kitap bağışının sürekliliğini sağlamak fazlaca emek istemektedir.
Uygulama Yapmak İsteyenlere Tavsiyeler:
*Hastane çalışanlarından kitap bağışı alabilmek için kalite birimi tarafından afiş ve broşürler yapıldı ve personel girişinde kart okuma alanlarına asıldı. Ayrıca intranet üzerinden duyurular yapılarak kitap bağışının artması teşvik edildi.
*Toplanan kitaplar Muğla Halk Kütüphanesi yıkama ünitesinde yıkatıldı (ücret ödemesi yapılmadı).
*Kitaplığa konulacak kitapların hastanemize ait olduğunun belirtilmesi için kaşe yaptırılıp ve kitaplara basıldı.
*Klinik sorumluları ve çalışanları, izole odalarda tedavi gören çocukların kullandığı kitapların tekrar kitaplığa konulmaması için aileye bu konuda bilgilendirme yapıldı.
*İzole hastalar dışındaki hastaların kullandığı kitaplar klinik sorumluları tarafından Halk Kütüphanesinde yıkanması için koordinasyonu sağlamak üzere kalite Birimine göndermeleri sağlandı.
*Hangi Tip Sağlık Tesislerinde Uygulanabilir/Uygulanamaz (Genel Hast., ADSM, Dal Hast. Entegre): Sağlık tesislerinde uygulanabilir.


  • çocuk kitaplığı 2.jpg
  • çocuk kitaplığı 1.jpg