Kamu Hastaneleri İyi Uygulama Örnekleri Verimlilik ve Kalite Uygulamaları

Gelenekselden Geleceğe Dönüşen Hastane Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2021

Gelenekselden Geleceğe Dönüşen Hastane
Gönderen İl: Manisa

Uygulama Adı: Gelenekselden Geleceğe Dönüşen Hastane

Sağlık Tesisi Adı: Alaşehir Devlet Hastanesi

Neden İhtiyaç Duyuldu: Sağlık Tesisleri 24 saat kesintisiz hizmet sunduğundan diğer tüm enerjilerde olduğu gibi elektrik enerjisinde de tüketimi yüksek kurumlardır. Ayrıca sağlık tesislerinde yapılacak tasarruf, lambaları kapatarak yapılamayacağından güncel ve verimli aydınlatma elemanlarının kullanımıyla sağlanmalıdır. Bu anlamda aydınlatmada yeni eğilim olan LED teknolojilerinin sağlık tesislerinde kullanılması, hizmet sunumunda kaliteyi ve performansı düşürmeden, hasta memnuniyetini engellemeden enerji tasarrufu sağlayacağından Müdürlüğümüze bağlı olan Alaşehir Devlet Hastanesi’nin enerji giderleri arasında en büyük kalem olan elektrik enerjisinin maliyetlerinin, led dönüşüm teknolojilerinin kullanılmasıyla ve bahçe aydınlatma elemanlarına fotovoltaik park lambalarını dâhil ederek yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasıyla düşürülmesi.

Hangi Alanda Uygulandı (Polk, Servis, Acil, Ameliyathane, Lab, vb.,): Sağlık Tesisi genelinde.

Ne zaman Uygulandı/ Sürekli mi?: 2017. Süreklilik arz etmektedir.

Nasıl Uygulandı: T.C. Kalkınma Bakanlığı, Zafer Kalkınma Ajansı, 2016 Yılı Sürdürülebilir Çevre Altyapı Mali Destek Programı kapsamında hazırlanan, “Gelenekselden Geleceğe Dönüşen Hastane” isimli projenin desteklenmeye hak kazanması ile uygulanmaya başlanmıştır.

Kim Tarafından Uygulanabilir?: Proje başvuru sahibi tarafından belirlenen irtibat kişisinin kontrolünde uygulanabilir.

Ne İşe Yaradı (Tercihen ölçülebilir değerler konulması, uygulama öncesi ve sonrası karşılaştırmaların yer alması): : Projenin uygulanması ile, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanımının yaygınlaştırılması, bu kaynakların güvenilir, ekonomik ve kaliteli biçimde ekonomiye kazandırılması, kaynak çeşitliliğinin artırılması, çevrenin korunması ve böylece farkındalığın arttırılması sağlanmış olup, proje sonrası 24 aylık dönemde tasarruf edilen elektrik enerjisi miktarı 1.500.628 kwh, 1.050.439,6 TL’dir.

Uygulamada Karşılaşılan Problemler: Herhangi bir problem ile karşılaşılmadı.

Uygulama Yapmak İsteyenlere Tavsiyeler: Yok.

Hangi Tip Sağlık Tesislerinde Uygulanabilir/Uygulanamaz( Genel Hast., ADSM, Dal Hast. Entegre): Genel Hastane, Dal hastanesi, ADSM/ADSH, entegre grubundaki sağlık tesisleri için uygulanabilir özelliktedir.

  • GELENEKSELDEN GELECEĞE DÖNÜŞEN HASTANE-2.jpg
  • GELENEKSELDEN GELECEĞE DÖNÜŞEN HASTANE-1.jpg

 

Paylaş