Kamu Hastaneleri İyi Uygulama Örnekleri Verimlilik ve Kalite Uygulamaları

Lohusalara Ebe Takibi Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2021

Lohusalara Ebe Takibi
Gönderen İl: Ankara

Uygulama Adı: Lohusalara Ebe Takibi
Uygulamanın Yapıldığı Sağlık Tesisi: Ankara Şehir Hastanesi

Neden İhtiyaç Duyuldu: Ankara Şehir Hastanesi toplam kapalı alanı 1.312.358 m², toplam arazi alanı 674.000 m² ve 3810 yatak kapasitesi ile hizmet veren bir kuruluştur. Genel Hastane, Kalp ve Damar Hastanesi, Nöroloji Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Kadın Doğum Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Ana Hastane, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi ve Medikal Gözlem Kliniğini kapsayan bir kampüs alanında hizmet vermektedir. Kadın Doğum Hastanesinde doğum yapan lohusaların tıbbi gereksinimlerle diğer hastanelere devredildiği durumlarda ‘Lohusalara Ebe Takibi’ isimli uygulamaya başlanmıştır. Uygulama ile hasta memnuniyeti konusunda verimlilik ve etkililik sağlanmıştır. Uygulama tüm Şehir Hastanelerinde uygulanabilir niteliktedir. Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesinden diğer Ankara Şehir Hastanesi bünyesinde bulunan başka bir bölüme devri yapılmış lohusaların bilimsel kurallar ve kabul görmüş yaklaşımlar içinde, Anne Dostu Hastane ve Bebek Dostu Hastane ilkelerine uygun olarak takip edilmesi amacıyla uygulanmaya başlandı.

Hangi Alanda Uygulandı: Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesinde Doğumu Gerçekleşip Ankara Şehir Hastanesi bünyesinden bulunan başka bir hastaneye devredilen lohusalar için uygulandı.

Ne Zaman Uygulandı/ Sürekli Mi?: Ön hazırlık ve planlamalar yapılarak 24 Kasım 2020 tarihinde uygulamaya başlanmıştır. Uygulama aktif olarak devam etmektedir.

Nasıl Uygulandı: Başka bir bölüme devredilen lohusanın bilgisi, kadın doğum hastanesi süpervizörüne belirlenen sabit telefondan bildirildi. Görevlendirilen ebeler  ‘Sağlık Bakanlığı Doğum Sonrası Bakım Yönetim Rehberine’ uygun olarak ziyaretini gerçekleştirdi, lohusanın bakımından sorumlu olan hemşire ile birlikte lohusanın takibini planladı. Vital bulguları hasta dosyasından kontrol etti, fundus, involüsyon, kanama, loşia kontrolünü yaptı. Anne sütü, süt sağma, süt saklama ve meme bakımı gibi konularda ilgili hemşireye, lohusaya ve gerekirse refakatçiye eğitim (danışmanlık) verdi.  Anne ve bebeğin farklı kliniklerde yatışı olması durumunda; annenin bebeği ile tablet üzerinden teması sağlandı. Gerekli durumlarda anne sütünün transferi konusunda planlama yapıldı. Yaptığı işlemleri hasta dosyasına ve HBYS üzerinden kaydını gerçekleştirdi.

Kim Tarafından Uygulanabilir: Ebe

Ne İşe Yaradı: Ziyaret edilen lohusaların bakım ve takiplerinin doğum sonu bakım protokollerine göre yapılması doğum sonu oluşabilecek kanama ve diğer riskleri azaltmaktadır. Lohusanın alması gereken eğitimlerin erken dönemde verilmesi sağlanmıştır. Anneye güven ve destek verilmiştir. Bebeği konusunda merak içinde olan lohusalar tablet uygulaması ile bebekleriyle teması sağlanıp, kaygıları azaltıldı. Lohusanın kadın doğum klinikleri dışında bakım alıyor olmasına bağlı olarak lohusalık bakımından uzak kalması risklerinin önüne geçilmiş oldu Gerektiği durumlarda anne sütü sağımına erken dönemde başlandı ve anne sütü bebeklere ulaştırıldı. 6 lohusa 36 kez ziyaret edildi.

Uygulamada Karşılaşılan Problemler: Yok

Uygulama Yapmak İsteyenlere Tavsiyeler: HBYS sistemi ile desteklenmesini tavsiye ederiz.

Hangi Tip Sağlık Tesislerinde Uygulanabilir/Uygulanamaz: Şehir Hastanelerinde uygulanabilir niteliktedir.

Not: Fotoğraflardaki kişilerin izinleri alınmıştır.

Kadın Doğum Hastanesi Dışında Takip Edilen Lohusa Defteri.pdf


  • 3. uygulama foto3.jpg
  • 3. uygulama foto 1.jpg
  • 3. uygulama foto 2.jpg

Paylaş