Kimlik Tanımlama Sistemi

Gönderen İl: Çankırı

Uygulama Adı: Kimlik Tanımlama Sistemi

Sağlık Tesisi Adı: Çankırı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Neden İhtiyaç Duyuldu: Özellikle Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde hasta kimliğinin doğrulanması amacı ile bir yöntem olarak geliştirilmiştir.

Hangi Alanda Uygulandı (Polk, Servis, Acil, Ameliyathane, Lab, vb.,): Hasta Kabul, Poliklinik, Görüntüleme ve Protez Laboratuvarı gibi ADSM ‘nin tüm hizmet alanlarında uygulanabilmektedir.

Ne Zaman Uygulandı/ Sürekli mi?: 2010 yılında devreye alınan sistem halen sürekli olarak uygulanmaktadır.

Nasıl Uygulandı: Sistem Hasta Kabul bilgisayarlarına entegre edilmiş olup, hastanın ilk başvurusu esnasında, sözel bilgilendirme sonrasında kimliğinde yer alan resmi, HBYS ye kaydedilmekte ve tüm hizmet alanlarında hasta resminin görüntülenmesi sağlanmaktadır.

Kim tarafından uygulanabilir: Hasta Kabul personeli tarafından uygulanabilir.

Ne İşe Yaradı (Tercihen ölçülebilir değerler konulması, uygulama öncesi ve sonrası karşılaştırmaların yer alması): Kimlik Tanımlama Sistemi sayesinde hasta kimliğinin doğrulanması sağlanmış olup, doğru hastaya doğru tedavi imkanı sağlamıştır. Ayrıca sosyal güvenlik kurumlarının hastalar tarafından kötüye kullanılması ihtimalinin önüne geçilmiştir.

Uygulamada Karşılaşılan Problemler: Herhangi bir problemle karşılaşılmamıştır.

Uygulama Yapmak İsteyenlere Tavsiyeler:

Hangi Tip Sağlık Tesislerinde Uygulanabilir/Uygulanamaz( Genel Hast., ADSM, Dal Hast. Entegre): Tüm sağlık tesislerinde uygulanabilir.

  • 2.jpeg
  • 3.jpeg
  • 4.jpeg
  • 5.jpeg
  • 1.jpeg