Kamu Hastaneleri İyi Uygulama Örnekleri Verimlilik ve Kalite Uygulamaları

Ebe Uyum Eğitimi Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2021

Ebe Uyum Eğitimi
Gönderen İl: ANKARA

Uygulama Adı: Gebenin Kliniğe Kabulü ve Ebelik Yaklaşımları Konusunda Video İle Doğum Ünitesi Ebe Uyum Eğitimi

Sağlık Tesisi Adı: Ankara Şehir Hastanesi

Neden İhtiyaç Duyuldu: Sağlıkta Kalite Standartları gereği kliniğe yeni başlayan tüm ebelerin klinik uyumu eğitimi almaları gereklidir. Uyum eğitimleri verildikten sonra ebelerin gebe eğitimine devam edebilmeleri amacıyla; gebe karşılama ve non-formokolojik ağrıyla mücadele yöntemleri mükerrer kez izlemeleri amacıyla video ile eğitim hazırlandı. Doğum ünitesinde yatan ve vajinal doğum planlanan gebelerin ilaçsız ağrıyı azaltıcı yöntemlerle ağrı yönetimine ilişkin Ebe/Hemşirelik uygulamalarını standart hale getirmek amaçlanmıştır. Gebenin kliniğe kabulü, ebelik yaklaşımları, non-formokolojik yöntemler, gebelik egzersizleri eğitim içeriğini oluşturmaktadır. Anne Dostu Hastane kriterlerine uygun standart yaklaşımların ebeler arasında kullanım yaygınlığının ve vajinal doğumları artırılması hedeflenmiştir.

Hangi Alanda Uygulandı: Doğumhane

Ne zaman Uygulandı/ Sürekli mi?:  2020 yılında başlandı ve devam ediyor.

Nasıl Uygulandı: Ebe klinik uyum eğitimleri sonrası ebelerin video üzerinden eğitimlerinin devam etmesi sağlandı. Eğitim ebe bilgisayarları, çalışanların odalarındaki TV üniteleri ve hasta odalarındaki TV üniteleri üzerine harici bellek ile yüklendi.

Kim tarafından uygulanabilir: Ebeler tarafından uygulanabilir.

Ne İşe Yaradı (Tercihen ölçülebilir değerler konulması, uygulama öncesi ve sonrası karşılaştırmaların yer alması): İlaçsız ağrıyı azaltıcı yöntemler ile doğum ağrısının kontrol altına alınması, gebenin rahatlaması, olumlu doğum deneyimi yaşaması, analjeziklerin kullanım oranının azaltılması,  komplikasyonların azaltılması, hastanede yatış süresinin kısaltılması, vajinal doğum oranlarını artırdığı bilinmektedir. Uygulama sonrası klinik uyum süreci daha aktif oldu, non-farmokolojik yöntemleri tüm ebelerin uygulaması sağlandı. Hastane sosyal medya hesaplarında doğum ünitesine yönelik memnuniyette artış gözlendi. Video ile uyum eğitimi sonrası non farmakolojik ağrıyla mücadele yöntemlerini gebeler üzerinde uygulayan ebe sayısı 43 iken uygulama sonrası 65 (Tamamı) tarafından uygulanmaya başlandı

Uygulamada Karşılaşılan Problemler: Yok

Uygulama Yapmak İsteyenlere Tavsiyeler: Yeterli sayıda TV ünitesi bulundurulmalıdır.

Hangi Tip Sağlık Tesislerinde Uygulanabilir: Örnek uygulama Doğum hizmeti veren her kurumda uygulanabilir niteliktedir.

Not: Videoda yer alan kişiler hastane personeli olup, onların katkıları ile gerçekleştirilmiştir.

Video linki:

Paylaş